รัฐสภาสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อมและโรงพยาบาล $480,000 ล้าน

สมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ สามารถบรรลุข้อตกลงจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมูลค่า $484,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และงบประมาณสำหรับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในการทดสอบและรักษาผู้ติดเชื้อ

การลงมติในวุฒิสภาสหรัฐฯ มีขึ้นในวันนี้โดยอาจใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบทางไกล หรือการอนุมัติให้ผ่านงบประมาณนี้แบบเป็นเอกฉันทน์ผ่านกระบวนการ Fast-track

งบประมาณเพิ่มเติมนี้จะรวมถึงโครงการ Paycheck Protection Program มูลค่า 310,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES Act) หรือ กฎหมายความช่วยเหลือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ที่มีงบประมาณรวม 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งสภาฯ อนุมัติมาเมื่อปลายเดือนที่แล้ว

ภายใต้กฎหมาย CARES Act นั้น ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือว่างงานมีสิทธิ์รับความช่วยเหลือเป็นเงิน 600 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ และยังมอบความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กและเป็นนายจ้างของตนเองด้วย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลสหรัฐฯ อนุมัติความช่วยเหลือเช่นนี

นอกจากนี้จะมีการจัดสรรเงิน 75,000 ล้านดอลลาร์ สำหรับโรงพยาบาลและผู้ให้บริการทางการแพทย์ต่าง ๆ และอีก 25,000 ล้านดอลลาร์ สำหรับขยายการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย

ที่มา : https://www.voanews.com/

Related posts

Leave a Comment