สมการคู่เงิน และทิศทางของกราฟ

The major currency pairs on the forex market.

EUR/USD

EUR   USD  = Sideway      ,     EUR  USD  = Sideway

EUR   USD  = UP                 ,     EUR  USD  = Down

USD/JPY

USD   JPY = Sideway       ,     USD  JPY = Sideway

USD   JPY = UP                  ,     USD  JPY = Down

GBP/USD

GBP   USD = Sideway       ,     GBP  USD = Sideway

GBP   USD = UP                  ,     GBP  USD = Down

USD/CHF

USD   CHF   =  Sideway      ,    USD  CHF  =  Sideway

USD   CHF  =  UP                 ,    USD  CHF  =  Down

Friends Trader.

USD/CAD

USD   CAD   =  Sideway      ,    USD  CAD  =  Sideway

USD   CAD  =  UP                 ,    USD  CAD  =  Down

AUD/USD

AUD   USD = Sideway       ,     AUD  USD = Sideway

AUD   USD = UP                  ,     AUD  USD = Down

NZD/USD

NZD   USD = Sideway       ,     NZD  USD = Sideway

NZD   USD = UP                  ,     NZD  USD = Down

Related posts

Leave a Comment