เหตุผลที่นักลงทุนนิยมใช้กราฟแท่งเทียนในการวิเคราะห์

ทำไมนักลงทุนส่วนใหญ่ นิยมใช้กราฟแท่งเทียนในการวิเคราะห์การซื้อขายในหุ้น-forex หรือการซื้อขายต่างๆ

ทำไมนักลงทุนส่วนใหญ่ นิยมใช้กราฟแท่งเทียนในการวิเคราะห์การซื้อขายในหุ้น-forex หรือการซื้อขายต่างๆ

1.กราฟแท่งเทียน มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์เพื่อใช้สำหรับการซื้อขาย ซึ่งมีทั้ง ราคาเปิด(Open Price) ราคาปิด(Close Price) ราคาสูงสุด(High Price) ราคาต่ำสุด(Low Price)

2.กราฟแท่งเทียน 1 แท่ง สามารถอธิบายสถานะการณ์ อารมณ์ สภาพการซื้อขายของตลาดในช่วงนั้นได้เป็นอย่างดี

3.กราฟแท่งเทียน สามารถบอกได้ว่าการซื้อขายในช่วงขณะนั้นเป็นอย่างไร ใครมีพลังมากกว่ากัน ระหว่างราคาซื้อและราคาขาย

4.กราฟแท่งเทียน สามารถบอกได้ว่าช่วงเวลาต่อจากนี้ มีโอกาสที่กราฟ หรือภาพรวมของตลาดจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง

#กราฟแท่งเทียน #CandleStick #Forex

Related posts

Leave a Comment