แนวรับแนวต้าน ไม่เซียนก็ดูได้!

แนวรับแนวต้าน ไม่เซียนก็ดูได้

หากเพื่อนๆยังสงสัยว่าแนวรับ-แนวต้านคืออะไร สามารถศึกษาได้จากเรื่อง แนวรับ-แนวต้าน คืออะไร?

อย่างที่ได้ศึกษากันมาบ้างแล้วครับ ว่า แนวรับ-แนวต้านนั้น มีที่มาที่ไปยังไง และหัวข้อนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับวิธีการหาแนวรับแนวต้านครับ ว่าจะมีวิธีหายังไงบ้าง

1.ใช้เส้นค่าเฉลี่ย Moving Average (MA)

เส้นแนวโน้ม หรือ Moving Average (MA) นั้น นอกจากจะใช้ดูแนวโน้มได้แล้ว ยังเป็นแนวรับแนวต้านได้ดีอีกด้วย ในกรณีที่เป็นเทรน ทำให้เพื่อนๆสามารถคาดการณ์ได้ว่า ครั้งหน้าที่ราคาชนเส้นค่าเฉลี่ยนั้น ราคาอาจกลับตัวได้

ตัวอย่างจะเป็นคู่เงิน EURUSD H1 ใช้ Indicator EMA 50 เส้นเขียว ,EMA 100 เส้นแดง , EMA 200 เส้นเหลือง

ตัวอย่างการใช้งาน  Moving Average เป็นแนวรับ จะเห็นว่าเมื่อราคามาถึง EMA50 หรือ EMA100 ก็จะมีการกลับตัวขึ้นไป จนกว่าราคาจะมีแรงขายที่มากพอ ถึงจะทะลุลงมาตามลำดับ
ตัวอย่างการใช้งาน Moving Average เป็นแนวรับ จะเห็นว่าเมื่อราคามาถึง EMA50 หรือ EMA100 ก็จะมีการกลับตัวขึ้นไป จนกว่าราคาจะมีแรงขายที่มากพอ ถึงจะทะลุลงมาตามลำดับ
ตัวอย่างการใช้งาน  Moving Average เป็นแนวต้าน จะเห็นว่าเมื่อราคามาถึง EMA50 หรือ EMA100 ก็จะมีการกลับตัวลงมา จนกว่าราคาจะมีแรงซื้อที่มากพอ ถึงจะทะลุขึ้นไปตามลำดับ
ตัวอย่างการใช้งาน Moving Average เป็นแนวต้าน จะเห็นว่าเมื่อราคามาถึง EMA50 หรือ EMA100 ก็จะมีการกลับตัวลงมา จนกว่าราคาจะมีแรงซื้อที่มากพอ ถึงจะทะลุขึ้นไปตามลำดับ

2.ใช้เทรนไลน์ หรือ แชนแนล (Trendline OR Channel)

เทรนไลน์ หรือ แชนแนล (Trendline OR Channel) นอกจากใช้เพื่อดูเทรนได้แล้ว ยังใช้หาแนวรับแนวต้าน หรือแนวการสวิงของราคาได้ เมื่อรู้ถึงกรอบการสวิงของราคา ก็ทำให้คาดการณ์ได้ว่า ราคาในอนาคตน่าจะเป็นไปในทิศทางไหน

 ตัวอย่างการใช้ เทรนไลน์ หรือ แชนแนล  เพื่อหาแนวรับแนวต้าน ตามแนวการสวิงของราคา และตัวอย่างการทะลุของแนวรับ
ตัวอย่างการใช้ เทรนไลน์ หรือ แชนแนล เพื่อหาแนวรับแนวต้าน ตามแนวการสวิงของราคา และตัวอย่างการทะลุของแนวรับ
ตัวอย่างการใช้ เทรนไลน์ หรือ แชนแนล  เพื่อหาแนวรับแนวต้าน ตามแนวการสวิงของราคา
ตัวอย่างการใช้ เทรนไลน์ หรือ แชนแนล เพื่อหาแนวรับแนวต้าน ตามแนวการสวิงของราคา

3.ใช้ Draw horizontal line

สามารถใช้เส้น Draw horizontal line หรือเส้นแนวนอน วาดเพื่อหาแนวรับแนวต้านตามการสวิงของราคาในแนวนอนได้ โดยการวาดเส้นตามแนวราคาสูงสุด และต่ำสุด ของช่วงที่ผ่านมา ทำให้สามารถคาดการณ์แนวการสวิงของราคาได้

 ตัวอย่างการใช้  Draw horizontal line หาแนวรับ-แนวต้าน
ตัวอย่างการใช้ Draw horizontal line หาแนวรับ-แนวต้าน
 ตัวอย่างการใช้  Draw horizontal line หาแนวรับ-แนวต้าน
ตัวอย่างการใช้ Draw horizontal line หาแนวรับ-แนวต้าน และตัวอย่างการทะลุของแนวรับและแนวต้าน

4.ใช้ Indy system trade

เพื่อนๆ สามารถใช้ระบบ Indy system trade เพื่อหาแนวรับแนวต้านได้ โดยระบบจะทำการคำนวน และหาแนวรับแนวต้านให้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องยุ่งยากตีเส้นเอง ทั้งแนวรับแนวต้านยังสามารถอัพเดทได้เองตลอดเวลา ทำให้ใช้งานสะดวก เร็ว และทันต่อการลงทุน

เส้นแนวรับแนวต้าน โดย Indy system trade
ตัวอย่างการใช้ระบบ Indy system trade ในการหาแนวรับแนวต้านของระบบ

Related posts

Leave a Comment